SILA KLIK SINI JUGA

FoLLow3rS

Iklan

Pertandingan Memasak 2015 SK Lahad Datu III

Selasa, 7 Mei 2013

Panduan dan Rujukan Kewangan Kod OS 42000

Sumber: KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

42000 - Pemberian Dalam NegeriCetakEmel

Tujuan - merekodkan pemberian, caruman dan subsidi yang dibayar kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Sekolah-sekolah, Pusat Pengajian Tinggi, Perusahaan, Badan Berkanun dan Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan. Termasuk:
42100Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri
42101Pemberian Mengikut Kiraan Kepala
42102Pemberian Untuk Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri
42103Serahan Sebahagian Cukai Eksport Timah, Bijih Besi dan Bijih Galian YangLain
42104Pemberian Tahunan Kepada Sarawak
42105Pemberian Tahunan Kepada Sabah
42106Pemberian Pertambahan Hasil Persekutuan Kepada Negeri
42107Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Penyelenggaraan Penguasa-penguasa Tempatan)
42108Pemberian Tahunan Kepada Selangor Kerana Kehilangan Hasil Dalam Wilayah Persekutuan
42109Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Dewan Bandaraya
42110Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup
42111Pemberian Perkhidmatan
42112Pemberian Perjanjian Kedah
42113Pemberian di Bawah Senarai Bersama
42199Pemberian dan Serahan Lain Kepada Kerajaan Negeri
42200Pemberian Kepada Agensi-agensi Kerajaan
42201Pihak Berkuasa Tempatan - Pemberian Modal
42202Pihak Berkuasa Tempatan - Geran Pelancaran Kepada Pihak Berkuasa Tempatan
42211Badan Berkanun - Pemberian Modal
42212Badan Berkanun - Pemberian Mengurus
42221Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan - Modal
42231Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan -Mengurus
42300Pemberian dan Bantuan Kepada Sekolah-sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi
42301Sekolah Rendah - Pemberian Modal
42302Sekolah Rendah - Pemberian Mengurus
42303Sekolah Rendah - Pemberian Lain
42311Sekolah Menengah - Pemberian Modal
42312Sekolah Menengah - Pemberian Mengurus
42313Sekolah Menengah - Pemberian Lain
42321Sekolah Teknikal dan Vokesyenal - Pemberian Modal
42322Sekolah Teknikal dan Vokesyenal - Pemberian Mengurus
42323Sekolah Teknikal dan Vokesyenal - Pemberian Lain
42331Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Modal
42332Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Mengurus
42333Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Lain
42341Sekolah Amanah - Pemberian Mengurus
42400Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku-buku Teks
42401Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku-buku Teks
42500Pemberian Kepada Perusahaan
42501Perusahaan Kewangan - Pemberian Modal
42502Perusahaan Kewangan - Pemberian Mengurus
42511Perusahaan Bukan Kewangan - Pemberian Modal
42512Perusahaan Bukan Kewangan - Pemberian Mengurus
42600Pemberian Kepada Kumpulanwang Amanah Kerajaan idak Termasuk Kumpulan Wang Penjelas Hutang
42601Pemberian Modal
42602Pemberian Mengurus
42603Pemberian Lebihan Hasil
42604PindahanDari Akaun Hasil Disatukan Ke Akaun Pinjaman Disatukan
42700Pemberian Kepada Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan
42701Pemberian Modal
42702Pemberian Mengurus
42710Majlis Belia Malaysia (MBM) - Pemberian Modal
42711Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) - Pemberian Modal
42712Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) - Pemberian Modal
42713Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MKPMKM) - Pemberian Modal
42714Yayasan Kebajikan Negara (YKN) - Pemberian Modal
42715Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) - Pemberian Modal
42716National Council of Wowen's Organisation Malaysia (NCWO) - Pemberian Modal
42717Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia - Pemberian Modal
42718Persatuan Orang-orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) - Pemberian Modal
42719Dignity and Services - Pemberian Modal
42720Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) - Pemberian Modal
42721Persatuan Orang Pekak Malaysia (MFD) - Pemberian Modal
42722Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) - Pemberian Modal
42723Persatuan Kanak-kanak Spastik Malaysia (PKSM) - Pemberian Modal
42724Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) - Pemberian Modal
42725Malaysian Nature Society (MNS) - Pemberian Modal
42726World Wide Fun For Nature Malaysia (WWF) - Pemberian Modal
42727Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) - Pemberian Modal
42728Majlis Kebangsaan Persatuan-persatuan Warga Kanan Malaysia (NACSCOM) - Pemberian Modal
42729Persatuan Orang-orang Buta Malaysia (MAB) - Pemberian Modal
42730Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) - Pemberian Modal
42731Hospis Malaysia - Pemberian Modal
42732Malaysian AIDS Council - Pemberian Modal
42733The Befrienders, Kuala Lumpur - Pemberian Modal
42734Majlis Kanser Malaysia (MAKNA) - Pemberian Modal
42735Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) - Pemberian Modal
42736Rating Agency Malaysia (RAM) - Pemberian Modal
42737Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) - Pemberian Modal
42749Lain-lain Persatuan - Pemberian Modal
42750Majlis Belia Malaysia (MBM) - Pemberian Mengurus
42751Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) - Pemberian Mengurus
42752Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) - Pemberian Mengurus
42753Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MKPMMKM) - Pemberian Mengurus
42754Yayasan Kebajikan Negara (YKN) - Pemberian Mengurus
42755Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) - Pemberian Mengurus
42756National Council of Women's Organisation Malaysia (MHF) - Pemberian Mengurus
42757Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia - Pemberian Mengurus
42758Persatuan Orang-orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) - Pemberian Mengurus
42759Dignity and Services - Pemberian Mengurus
42760Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) - Pemberian Mengurus
42761Persatuan Orang Pekak Malaysia (MFD) - Pemberian Mengurus
42762Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) - Pemberian Mengurus
42763Persatuan Kanak-kanak Spastik Malaysia (PKSM) - Pemberian Mengurus
42764Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) - Pemberian Mengurus
42765Malaysian Nature Society (MNS) - Pemberian Mengurus
42766World Wide Fun For Nature Malaysia (WWF) - Pemberian Mengurus
42767Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) - Pemberian Mengurus
42768Majlis Kebangsaan Persatuan-persatuan Warga Kanan Malaysia (NACSCOM) - Pemberian Mengurus
42769Persatuan Orang-orang Buta Malaysia (MAB) - Pemberian Mengurus
42770Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) - Pemberian Mengurus
42771Hospis Malaysia - Pemberian Mengurus
42772Malaysian AIDS Council - Pemberian Mengurus
42773The Befrienders, Kuala Lumpur - Pemberian Mengurus
42774Majlis Kanser Malaysia (MAKNA) - Pemberian Mengurus
42775Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) - Pemberian Mengurus
42776Rating Agency Malaysia (RAM) - Pemberian Mengurus
42777Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) - Pemberian Mengurus
42778Majlis Pembangunan Wanita Dan Keluarga (MPWKN) - Pemberian Mengurus
42779Lain-lain Persatuan - Pemberian Mengurus
42800Pemberian Subsidi
42801Subsidi Pengangkutan - MAS
42802Subsidi Pengangkutan - KTM
42803Subsidi Bagi Baja Padi
42804Subsidi Bagi Harga Padi
42805Subsidi Bagi Harga Disel
42806Subsidi Bagi LPG
42807Subsidi Bagi Petroleum
42808Subsidi Pampasan Tol
42809Subsidi Bantuan Makanan Dan Makanan Tambahan
42810Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak
42811Subsidi Pelesen Awam - Industri Berorientasi Dalam Negeri
42812Subsidi Pelesen Awam - Industri Berorientasi Eksport
42821Subsidi Elektrik Kepada Industri Besar - Industri Berorientasi Dalam Negeri
42822Subsidi Elektrik Kepada Industri Besar - Industri Berorientasikan Eksport
42831Program Ternakan Haiwan (pembelian dan pemberian)
42832Penyelenggaraan Program Ternakan(Termasuk gaji & upahan dan kos makanan)
42900Pemberian dan Bantuan Untuk Kebajikan Masyarakat Termasuk Individu dan Keluarga
42901Wang Saku
42902Bantuan Pekerja Cacat
42903Bantuan Penyaraan Kanak-kanak
42904Bantuan Tanggungan Orang-orang Tahanan
42905Bantuan Pelancaran
42906Bantuan Orang-orang Tua
42907Pemberian Kepada Pertubuhan Sukarela
42908Bantuan Am
42909Bantuan Sekolah
42910Bantuan Bencana Alam
42911Bantuan Latihan Belia
42912Pemberian Kepada Sekolah-sekolah Kanak-kanak Cacat
42913Peruntukan Khas Ahli-ahli Dewan Rakyat
42914Skim Bantuan Penjagaan Orang Kurang Upaya (OKU)/Pesakit Kronik Terlantar
42922Bantuan Kepada Banduan (Termasuk Gaji, Saguhati dan Pengangkutan)
42923Skim Bantuan Orang Kurang Upaya (OKU) Tidak Berupaya Bekerja
42999Pemberian dan Bantuan Lain


Terakhir Dikemaskini Khamis, 02 Disember 2010 09:11TAMBAHAN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Sini

Related Posts with Thumbnails