SILA KLIK SINI JUGA

FoLLow3rS

Iklan

Pertandingan Memasak 2015 SK Lahad Datu III

Rabu, 12 September 2012

Semakan Buku Latihan Murid Sesi 2012

Notis yang dikeluarkan
Sedikit perkongsian....

PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan:
1.1 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam tempoh yang
ditetapkan oleh panitia masing-masing.
1.2 Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali setahun.

2. SKOP

Prosedur ini digunakan oleh:
2.1 Semua guru untuk menyemak hasil kerja murid
2.2 Pihak pentadbir untuk memantau penyemakan hasil kerja murid.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti
3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987
3.3 Standard Kualiti Pelajaran Malaysia

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)
4.1 HKM : Hasil Kerja Murid merupakan tugasan yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid untuk memenuhi keperluan
sukatan mata pelajaran.
4.2 LB : Latihan bertulis merupakan tugasan bertulis yang diberi oleh guru selepas P&P sebagai peneguhan kefahaman murid
4.3 BLM : Buku Latihan Murid merupakan buku tulis yang digunakan oleh murid untuk membuat latihan bertulis yang diberikan guru sebagai  peneguhan kefahaman murid.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Sini

Related Posts with Thumbnails