SILA KLIK SINI JUGA

FoLLow3rS

Iklan

Pertandingan Memasak 2015 SK Lahad Datu III

Isnin, 11 Mac 2013

PANDUAN PERMARKAHAN BAGI BORANG GURU CEMERLANG

PANDUAN PERMARKAHAN BAGI BORANG GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48-A


ARAHAN

Permarkahan hanya diberi kepada item 18, 19, 20 dan 21 sahaja pada borang permohonan.  Markah penuh bagi penilaian borang permohonan adalah 30%.

  1. Pengalaman  mengajar mata pelajaran/bidang dipohon sehingga 1 September 2007: ______________tahun ____________bulan.

Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang dipohon
Skor
3 –  4 tahun
2
5 –  6 tahun
4
7 - 8 tahun
6
9 – 10 tahun
8
Lebih daripada 10 tahun
10

19.          Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon bagi tiga tahun
kebelakangan (2005 hingga 2007).

Bilangan waktu mengajar mata pelajaran  dipohon
Skor
2 – 6 waktu
2
7 – 10 waktu
4
11 – 14 waktu
6
15 – 18 waktu
8
Lebih daripada 18 waktu
10

20.            Anugerah/Penghargaan/Surat Kepujian yang diterima bagi tiga tahun kebelakangan
(2005   hingga 2007).

Peringkat Pencapaian
Skor

Sekolah
1
Daerah
2
Negeri
3
Kebangsaan
4
Antarabangsa
5

Skor keseluruhan adalah jumlah skor terkumpul (kumulatif) bagi kesemua peringkat pencapaian  Walaupun calon mendapat skor lebih daripada 5, calon hanya mendapat skor maksimum  5.CONTOH PEMBERIAN MARKAH.
1.     Ali
Bil
Anugerah/Penghargaan/ Surat Kepujian
Tahun
1.
Penghargaan sebagai penceramah di SMK
2005
2.
Penghargaan sebagai penceramah bagi daerah Rompin
2005
3.
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Negeri Pahang
2006

Ali mendapat :            1 markah – peringkat sekolah
                                        2 markah – peringkat daerah
                                        3 markah – peringkat negeri
    6
 
 

 JUMLAH                            MARKAH, skor yang diberikan adalah 5,markah maksimum  5.

2.   Abu
 Bil
Anugerah/Penghargaan/ Surat Kepujian
Tahun
1.
Penghargaan sebagai penceramah di SMK B
2005
2.
Penghargaan sebagai penceramah di SMK B
2005
3.
Penghargaan sebagai penceramah di SMK B
2006
4.
Penghargaan sebagai penceramah di SMK B
2006
5.
Penghargaan sebagai penceramah di SMK B
2007

Markah Abu = 5 ( 1 markah X 5 kali penghargaan di sekolah)

21.    Bahan yang dihasilkan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (seperti bahan multimedia, modul dan garis panduan pembelajaran pelajar).

Peringkat Pencapaian
Skor

Sekolah
11
Daerah
12
Negeri
13
Kebangsaan
14
Antarabangsa
15

                Skor diberikan mengikut peringkat pencapaian tertinggi calon.

                CONTOH PEMBERIAN MARKAH.
1.                   Ali
Bil
Tajuk
Tahun
Kumpulan Sasaran
1.
Modul matematik –topik pecahan
2005
Pelajar Tingkatan 1 di sekolah
2.
Alat bantu mengajar untuk sains
2006
Pelajar peringkat daerah
                Ali mendapat :  peringkat sekolah -               11 markah
                                                  peringkat daerah             -               12 markah

Skor Ali bagi bahagian ini ialah 12 markah (Skor diberikan pada peringkat pencapaian tertinggi ).
GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48-B


PENILAIAN BORANG GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48


Nama                          :           ____________________________________________

Institusi                       :           ____________________________________________

JPN/Bahagian           :           ____________________________________________


Muka surat
KRITERIA PENILAIAN BORANG PERMOHONAN CALON
MARKAH PENUH
(40 )
MARKAH CALON
No
Soalan

2
19
Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang  dipohon sehingga tarikh permohonan

10

2
20
Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon bagi tiga tahun kebelakangan  

10

3
21
Anugerah /Penghargaan/surat kepujian yang diterima bagi tiga tahun kebelakangan  
5

3
22
Bahan yang dihasilkan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (seperti bahan multimedia, modul dan garis panduan pembelajaran pelajar).

15


JUMLAH


40


 __________________________________________                       Tarikh : ________________
 Tandatangan  Penilai
 Nama dan Cap Rasmi Jawatan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Sini

Related Posts with Thumbnails