SILA KLIK SINI JUGA

FoLLow3rS

Iklan

Pertandingan Memasak 2015 SK Lahad Datu III

Sabtu, 5 Februari 2011

Fungsi LDP

PROGRAM LATIHAN YANG DIAMBIL KIRA DALAM JAM KURSUS (LDP)PROGRAM LATIHAN
JENIS KURSUS

1 Latihan
i. Kursus
ii. Seminar
iii. Konvensyen
iv. Bengkel
v. Forum
vi. Simposium
vii. Kolokium
viii. Persidangan
ix. Lawatan Rasmi/ Korporat/ Sambil Belajar
x. Klinik Kaunseling


2 Sesi Pembelajaran
i. Sesi Pembelajaran PTK
ii. Sesi Pembelajaran di peringkat Kementerian/ Jabatan, Bahagian, Cawangan dan Seksyen
iii. Sesi perkongsian ilmu di peringkat Kementerian/ Jabatan, Bahagian, Cawangan dan Seksyen
iv. Program ”Executive talk” anjuran INTAN atau seumpama dengannya
v. Perhimpunan Bulanan di peringkat Kementerian/ Jabatan, Bahagian, Cawangan
vi. Program Penerapan Nilai-nilai Murni dan Ceramah-ceramah khas pada bulan Ramadhan
vii. Program Sambutan/ Program khas Sambutan Bulan-bulan Islam/ Perayaan yang mengandungi ucapan / ceramah/ forum
viii. Pertemuan Mentor Mentee
ix. Sesi Perbincangan / Perkongsian Idea Pengurusan Tertinggi/ Tetamu Jemputan Khas, Pembentangan Kertas Kerja di Seminar, Konvonsyen, Simposium, Persidangan.
x. Sesi kaunseling persidangan dan
xi. Menyampaikan ceramah di dalam kursus / Bengkel (Modul yang pertama kali dibentang atas tajuk yang sama sahaja diambil kira)PROGRAM LATIHAN
JENIS KURSUS

3Pembelajaran Kendiri
i. Penggunaan Portal e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) www.epsa.intan.my
ii. Pengunaan portal e-Pembelajaran yang diiktiraf oleh Jabatan / Kerajaan
iii. Pengunaan Pangkalan Repositori Ilmu Sumber Manusia (PRISMA-HRMIS)
iv. Pembacaan buku-buku ilmiah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (Buku biasa/bentuk fizikal atau e-book)
v. Pembacaan Jurnal Ilmiah / Laporan / Kajian dan lain-lain bahan ilmiah secara fizikal atau maya (virtual). Sebaiknya bahan yang ingin dibentangkan mendapat persetujuan pegawai penyelia.

Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 (Dasar Latihan Sektor Awam)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Sini

Related Posts with Thumbnails